Sila ay nag siping ng mahulog ang kanilang feeling

Advertisement