Sinubukang isagad nanginig ang buong katawan

Advertisement