Simpleng kaligayahan na sa patay sinding ilaw molang makikita

Advertisement